Dades personals

Jesús, Illes Balears, Spain
Som un centre públic d'educació infantil i primària ubicat a l'illa d'Eivissa. Som un escola petita d'una línia, amb uns 210 alumnes i 15 docents, on la llengua vehicular és el català i la metodologia basada en un aprenentatge significatiu. Ens estem adaptant a les Noves Tecnologies i des del curs 08/09 formem part del Projecte Xarxipèlag 2.0.

dimecres, 22 de desembre de 2010

El CEIP JESÚS FA 25 ANYS!!!

El dissabte passat, dia 19 de desembre de 2010, hem començat la celebració del 25è Aniversari del nostre Centre amb un acte inaugural al saló parroquial de Jesús.
En 1985, les classes van començar el 18 de desembre, però el primer claustre va ser el 19 d'aquest mateix mes.
És per això que volem compartir amb tots vosaltres aquest vídeo que ens ha realitzat un pare de l'escola per commemorar aquest quart de segle fent escola.
T'ha agradat???

divendres, 10 de desembre de 2010

CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR
Avuí s'ha constituït el nou Consell Escolar, que està integrat pels següents membres:


- REPRESENTANTS DELS / DE LES MESTRES:
* Ana M. Marí Bonet
* Ana M. Torres Torres
* Marga Clapés Rosselló
* Joana Cladera Serra
* Elisabet Serra Siquier

- REPRESENTANTS DELS PARES / DE LES MARES:
* Divina Torres Torres
* Belén Alvite Gregori
* Juan Fèlix Ruíz Bardon
* Nieves Riera Torres

- REPRESENTANT DE L'APiMA:
* Mili Salas Camacho

- REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT:
* Margarita Torres Roig

- REPRESENTANT DEL PAS:
* Moisés Vaquero Ureña

- CAP D'ESTUDIS:
* Alicia Torri Bresson

- SECRETÀRIA:
* Maria Riera Escandell

- PRESIDENTA:
* Enriqueta Mollà Soler

divendres, 19 de novembre de 2010

ELECIONS SINDICALS DELS DOCENTS


El proper dia 2 de desembre es celebraran eleccions sindicals a l'ensenyament públic.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat al BOIB de 6 de novembre de 2010 una resolució amb les instruccions per el desenvolupament de la jornada electoral.

Les activitats lectives del dia 2 de desembre s'interrompran de les 12:00 a les 18:00h.


ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

NOVETAT!!!
La junta electoral ha decidit, per motius de les eleccions sindicals del professorat dels centres, que l'horari de votació dels pares i mares representants al Consell Escolar serà:
2 DE DESEMBRE en horari de 12:00h. a 14:00h.

dijous, 21 d’octubre de 2010

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Us comunicam que s'ha iniciat el procés electoral de la segona renovació del Consell Escolar del nostre Centre: 2 mestres, 2 pares/mares i 1 representant del PAS (personal d'administració i serveis).
Us pregam que tengueu en compte el següent:
- Comprovar que esteu correctament inscrits al cens electoral (al taulell d'anuncis del centre, del dia 21 al 29 d'octubre).
- Podeu presentar candidatures fins el dia 10 de novembre a les 12:00h.
- El dia 2 de desembre, de 13 a 15h, exercir el vostre dret a vot.

dimecres, 15 de setembre de 2010

BON CURS 2010/2011!!!

Esperam que aquest sigui un bon curs per tots vosaltres i nosaltres.
Sabeu que per qualsevol consulta que tingau, estam a la vostra disposició!
Seguim en contacte...

divendres, 3 de setembre de 2010

JA ENS QUEDA MENYS!!!


Hola a tots i totes!
Ja ens falta molt poc per començar el nou curs 2010/2011.
Ja esteu preparats?

Us volem recordar les dates de les reunions d'inici de curs amb les famílies:

- Educació Infantil: divendres 3 de setembre a les 9:30h.
- Primer curs: dilluns 6 de setembre a les 9:30h.
- Segon curs: dilluns 6 de setembre a les 10:00h.
- Tercer curs: dijous 9 de setembre a les 10:00h.
- Quart curs: dijous 9 de setembre a les 10:00h.
- Cinquè curs: divendres 10 de setembre a les 10:00h.
- Sisè curs: divendres 10 de setembre a les 10:00h.

Us esperem a tots i totes!!!

dimecres, 9 de juny de 2010

A LES FAMÍLIES ADHERIDES AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ...

Informació a les famílies adherides al programa:

• La Conselleria d’Educació i Cultura aportarà 75,00 € per cada alumne adherit al Programa de Reutilització.

• L’ajuntament aportarà per cada alumne adherit una altra quantitat encara sense determinar.

S'ha repartit un full d'ingrés als vostre fills/filles.
Els pares o representants legals han d’ ingressar al núm. de compte de “Sa Nostra”

2 0 5 1 - 0 1 9 7 - 2 3 - 1 0 7 0 0 0 6 6 6 5

(l’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs de l’alumne)

la quantitat aprovada al consell escolar de 50.00 €

Durant la setmana del 14 al 18 de juny (ambdós inclosos). No és necessari lliurar el resguard de l’ingrés a la secretaria del centre, però guardau-lo valtros com a comprovant.

(recordau que si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa).

dimarts, 25 de maig de 2010

AQUÍ TENS PER JUGAR...

T'ATREVEIXES A RESOLDRE'L?


Shrek widget by widgia.com

VOLEU CONÉIXER UNA MICA MÉS JESÚS?

AQUÍ TENIU UN REPORTATGE SOBRE LES FESTES PATRONALS DEL NOSTRE POBLE...

Escolta aquesta cançó dels GOSSOS...

ÉS MOLT GUAPA, ESCOLTA-LA BÉ!

COM INTEGRAR LES TIC A L'AULA?

He trobat aquest vídeo d'Àngels... Mireu-lo que està molt bé!!!

T'ABELLEIX JUGAR AL "QUICK BRICK"?


PROVA, ÉS MOLT DIVERTIT!!!

(Si no veus tota la pantalla, dóna-li al botó dret i amplia)

Vols jugar a tres en ratlla?

dilluns, 17 de maig de 2010

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


Us comunicam que l’alumnat de tots els cursos de primària es pot adherir el pròxim curs 2010/2011 al programa de reutilització de llibres de text de la Conselleria d’Educació.

Aquesta adhesió suposa:

- Que les famílies facin una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic (quantitat pendent d’aprovació pel consell escolar). La Conselleria farà una aportació de 75 € per alumne/a adherit. Els ajuntaments aportaran una altra quantitat encara no determinada. Amb tots aquests fons, el centre adquirirà els llibres i els distribuirà a principi de curs a tot l’alumnat que s’hi hagi adherit.

- El centre disposarà d’aquest fons de llibres reutilitzables per un període de 4 anys. L’alumnat els retornarà a final de curs, es comprovarà el seu estat de conservació, perquè es puguin seguir utilitzant durant els anys següents.

- El compliment d’unes normes de conservació i manteniment aprovades pel Consell Escolar:

Normes de conservació:

- Cada llibre durà una etiqueta identificativa amb un núm. a la portada.

- A principi de curs les famílies folraran els llibres amb plàstic no adhesiu.

- L’alumnat escriurà el seu nom a una etiqueta d’un tamany no superior a 22x32 mm. i l’aferrarà al folre.

- L’alumnat ha de tenir cura de no escriure, d’esqueixar fulls, d’aferrar altres adhesius... als seus llibres i als dels companys.

- Si un llibre es fa malbé l’alumne/a ho ha de comunicar al tutor/a.

Normes en cas de pèrdua del llibre:

- El primer any............ serà reposat per l’alumne.

- El segon any............. pagarà un 75% del cost actual del llibre.

- El tercer any........... pagarà un 50% del cost actual del llibre.

- El quart any........... pagarà un 20% del cost actual del llibre.

Normes en cas de deteriorament del llibre:

Si l’estat de deteriorament és molt greu s’aplicaran les mateixes normes que en cas de pèrdua.

Si és greu s’aplicarà una penalització sobre el cost actual del llibre d’un:

- 75% el primer any.

- 50% el segon any.

- 30% el tercer any.

- 20% el quart any.

Si el deteriorament és lleu s’aplicarà una penalització d’un:

- 20% el primer any.

- 10% fins arribar al quart any.

Altres normes:

- La valoració de l’estat de deteriorament correrà a càrrec de la comissió de reutilització.

- Es portarà un registre sobre el grau de deteriorament en què s’entrega cada llibre.

- Si un alumne/a entrega més d’un llibre en estat greu o molt greu el següent any no tendrà dret a participar en el programa de reutilització.

- Les famílies tendran un termini de dos dies, des que reben els llibres, per comprovar que no tenguin cap deteriorament greu i comunicar-ho al centre.

- L’alumnat repetidor seguirà utilitzant els mateixos llibres que usaren el curs anterior.


EL FULL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES PEL CURS 2010/2011S'HA REPARTIT ALS ALUMNES DEL CENTRE.

Es prega retornar aquest full signat com a màxim el dia 25 de maig.


dijous, 13 de maig de 2010

CREA EL TEU PROPI CÒMIC...


Si entres en aquesta pàgina pots crear la teva pròpia historieta en còmic, vols provar?

JUGUEM A CALCULAR...VOLS PRACTICAR UNA MICA EL QUE FEIM AL QUINZET?

HI HA PER TOTS EL NIVELLS!


Intentau!!!

dilluns, 26 d’abril de 2010

ADMISSIÓ D'ALUMNES - CURS 2010/2011

CALENDARI:

• Del 26 abril al 6 maig - Presentació de sol•licituds.
• 28 de maig - Publicació de les llistes provisionals .
• Del 31 de maig al 2 de juny – Període de reclamacions.
• 3 de juny - Resolució de les reclamacions.
• 16 de juny - Publicació de les llistes definitives.
17 i 18 de juny – Matrícula alumnat.

Si no es formalitza la matrícula dins els terminis establerts
es perd el dret a la plaça assignada.


HORARI DE SECRETARIA: Cada dia de 9:00 a 10:00h.


RECORDAU QUE NOMÉS PODEU PRESENTAR UNA INSTÀNCIA. En el cas que es presenti més d’una sol•licitud del mateix alumne a centres diferents, no se’n tindrà en compte cap.

TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE

* COL•LEGI DE TITULARITAT PÚBLICA
*ETAPES:Educació Infantil i Primària
*LLENGUA DE RELACIÓ I APRENENTATGE: Llengua catalana. Comptam amb un Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural.
*LÍNIA METODOLÒGICA:
Treballam seguint una sèrie de principis metodològics generals que es basen en:
- L'activitat de l'alumne/a.
- El desenvolupament de l'esperit crític.
- L'educació de forma integral i individualitzada.
- Priorització de l'entorn social de l’alumne/a.
Basam la nostra pedagogia en una concepció constructivista i globalitzadora de l’aprenentatge, on el com aprendre és tan important com el que s’aprèn (projectes de treball, habilitats del pensament...).
*PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:
Entenem com a bàsics:
- Coeducació (no diferenciar els missatges en funció del sexe).
- Educació no competitiva.
- Educació no discriminatòria.
- Pacifisme/no violència.
- Respecte a la natura.
- Educació no consumista.
- Educació per a la salut.
- Tractament del llenguatge no sexista.
- La no discriminació per qualsevol motiu.
- Foment del diàleg.
- Aconfessionalitat. Respecte a totes les religions però se celebraran, des d'un caire tradicional i popular, les festes que es troben més arrelades dins la nostra societat.
*ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Escola integradora. Foment del respecte als drets i deures de tota la comunitat educativa.
*CONVIVÈNCIA: Com a procés de relació comunicativa. Pla de Convivència.
*SERVEIS COMPLEMENTARIS:
- TRANSPORT ESCOLAR Cap Martinet – Cala Llonga – Ca na Negreta
- OBERTURA DEL CENTRE DE 7:45 A 9 DEL MATÍ.
*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: organitzades per l'AMPA del col•legi.
*ESCOLES OBERTES: organitzades per l’ajuntament de Santa Eulària.