Dades personals

Jesús, Illes Balears, Spain
Som un centre públic d'educació infantil i primària ubicat a l'illa d'Eivissa. Som un escola petita d'una línia, amb uns 210 alumnes i 15 docents, on la llengua vehicular és el català i la metodologia basada en un aprenentatge significatiu. Ens estem adaptant a les Noves Tecnologies i des del curs 08/09 formem part del Projecte Xarxipèlag 2.0.

dimecres, 9 de juny de 2010

A LES FAMÍLIES ADHERIDES AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ...

Informació a les famílies adherides al programa:

• La Conselleria d’Educació i Cultura aportarà 75,00 € per cada alumne adherit al Programa de Reutilització.

• L’ajuntament aportarà per cada alumne adherit una altra quantitat encara sense determinar.

S'ha repartit un full d'ingrés als vostre fills/filles.
Els pares o representants legals han d’ ingressar al núm. de compte de “Sa Nostra”

2 0 5 1 - 0 1 9 7 - 2 3 - 1 0 7 0 0 0 6 6 6 5

(l’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs de l’alumne)

la quantitat aprovada al consell escolar de 50.00 €

Durant la setmana del 14 al 18 de juny (ambdós inclosos). No és necessari lliurar el resguard de l’ingrés a la secretaria del centre, però guardau-lo valtros com a comprovant.

(recordau que si no es fa l’ingrés en el termini establert es perd el dret a participar en el Programa).