Dades personals

Jesús, Illes Balears, Spain
Som un centre públic d'educació infantil i primària ubicat a l'illa d'Eivissa. Som un escola petita d'una línia, amb uns 210 alumnes i 15 docents, on la llengua vehicular és el català i la metodologia basada en un aprenentatge significatiu. Ens estem adaptant a les Noves Tecnologies i des del curs 08/09 formem part del Projecte Xarxipèlag 2.0.

dilluns, 26 d’abril de 2010

ADMISSIÓ D'ALUMNES - CURS 2010/2011

CALENDARI:

• Del 26 abril al 6 maig - Presentació de sol•licituds.
• 28 de maig - Publicació de les llistes provisionals .
• Del 31 de maig al 2 de juny – Període de reclamacions.
• 3 de juny - Resolució de les reclamacions.
• 16 de juny - Publicació de les llistes definitives.
17 i 18 de juny – Matrícula alumnat.

Si no es formalitza la matrícula dins els terminis establerts
es perd el dret a la plaça assignada.


HORARI DE SECRETARIA: Cada dia de 9:00 a 10:00h.


RECORDAU QUE NOMÉS PODEU PRESENTAR UNA INSTÀNCIA. En el cas que es presenti més d’una sol•licitud del mateix alumne a centres diferents, no se’n tindrà en compte cap.

TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE

* COL•LEGI DE TITULARITAT PÚBLICA
*ETAPES:Educació Infantil i Primària
*LLENGUA DE RELACIÓ I APRENENTATGE: Llengua catalana. Comptam amb un Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural.
*LÍNIA METODOLÒGICA:
Treballam seguint una sèrie de principis metodològics generals que es basen en:
- L'activitat de l'alumne/a.
- El desenvolupament de l'esperit crític.
- L'educació de forma integral i individualitzada.
- Priorització de l'entorn social de l’alumne/a.
Basam la nostra pedagogia en una concepció constructivista i globalitzadora de l’aprenentatge, on el com aprendre és tan important com el que s’aprèn (projectes de treball, habilitats del pensament...).
*PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:
Entenem com a bàsics:
- Coeducació (no diferenciar els missatges en funció del sexe).
- Educació no competitiva.
- Educació no discriminatòria.
- Pacifisme/no violència.
- Respecte a la natura.
- Educació no consumista.
- Educació per a la salut.
- Tractament del llenguatge no sexista.
- La no discriminació per qualsevol motiu.
- Foment del diàleg.
- Aconfessionalitat. Respecte a totes les religions però se celebraran, des d'un caire tradicional i popular, les festes que es troben més arrelades dins la nostra societat.
*ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Escola integradora. Foment del respecte als drets i deures de tota la comunitat educativa.
*CONVIVÈNCIA: Com a procés de relació comunicativa. Pla de Convivència.
*SERVEIS COMPLEMENTARIS:
- TRANSPORT ESCOLAR Cap Martinet – Cala Llonga – Ca na Negreta
- OBERTURA DEL CENTRE DE 7:45 A 9 DEL MATÍ.
*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: organitzades per l'AMPA del col•legi.
*ESCOLES OBERTES: organitzades per l’ajuntament de Santa Eulària.