Dades personals

Jesús, Illes Balears, Spain
Som un centre públic d'educació infantil i primària ubicat a l'illa d'Eivissa. Som un escola petita d'una línia, amb uns 210 alumnes i 15 docents, on la llengua vehicular és el català i la metodologia basada en un aprenentatge significatiu. Ens estem adaptant a les Noves Tecnologies i des del curs 08/09 formem part del Projecte Xarxipèlag 2.0.

dimarts, 25 de maig de 2010

AQUÍ TENS PER JUGAR...

T'ATREVEIXES A RESOLDRE'L?


Shrek widget by widgia.com

VOLEU CONÉIXER UNA MICA MÉS JESÚS?

AQUÍ TENIU UN REPORTATGE SOBRE LES FESTES PATRONALS DEL NOSTRE POBLE...

Escolta aquesta cançó dels GOSSOS...

ÉS MOLT GUAPA, ESCOLTA-LA BÉ!

COM INTEGRAR LES TIC A L'AULA?

He trobat aquest vídeo d'Àngels... Mireu-lo que està molt bé!!!

T'ABELLEIX JUGAR AL "QUICK BRICK"?


PROVA, ÉS MOLT DIVERTIT!!!

(Si no veus tota la pantalla, dóna-li al botó dret i amplia)

Vols jugar a tres en ratlla?

dilluns, 17 de maig de 2010

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


Us comunicam que l’alumnat de tots els cursos de primària es pot adherir el pròxim curs 2010/2011 al programa de reutilització de llibres de text de la Conselleria d’Educació.

Aquesta adhesió suposa:

- Que les famílies facin una aportació econòmica anual al fons de llibres de text i material didàctic (quantitat pendent d’aprovació pel consell escolar). La Conselleria farà una aportació de 75 € per alumne/a adherit. Els ajuntaments aportaran una altra quantitat encara no determinada. Amb tots aquests fons, el centre adquirirà els llibres i els distribuirà a principi de curs a tot l’alumnat que s’hi hagi adherit.

- El centre disposarà d’aquest fons de llibres reutilitzables per un període de 4 anys. L’alumnat els retornarà a final de curs, es comprovarà el seu estat de conservació, perquè es puguin seguir utilitzant durant els anys següents.

- El compliment d’unes normes de conservació i manteniment aprovades pel Consell Escolar:

Normes de conservació:

- Cada llibre durà una etiqueta identificativa amb un núm. a la portada.

- A principi de curs les famílies folraran els llibres amb plàstic no adhesiu.

- L’alumnat escriurà el seu nom a una etiqueta d’un tamany no superior a 22x32 mm. i l’aferrarà al folre.

- L’alumnat ha de tenir cura de no escriure, d’esqueixar fulls, d’aferrar altres adhesius... als seus llibres i als dels companys.

- Si un llibre es fa malbé l’alumne/a ho ha de comunicar al tutor/a.

Normes en cas de pèrdua del llibre:

- El primer any............ serà reposat per l’alumne.

- El segon any............. pagarà un 75% del cost actual del llibre.

- El tercer any........... pagarà un 50% del cost actual del llibre.

- El quart any........... pagarà un 20% del cost actual del llibre.

Normes en cas de deteriorament del llibre:

Si l’estat de deteriorament és molt greu s’aplicaran les mateixes normes que en cas de pèrdua.

Si és greu s’aplicarà una penalització sobre el cost actual del llibre d’un:

- 75% el primer any.

- 50% el segon any.

- 30% el tercer any.

- 20% el quart any.

Si el deteriorament és lleu s’aplicarà una penalització d’un:

- 20% el primer any.

- 10% fins arribar al quart any.

Altres normes:

- La valoració de l’estat de deteriorament correrà a càrrec de la comissió de reutilització.

- Es portarà un registre sobre el grau de deteriorament en què s’entrega cada llibre.

- Si un alumne/a entrega més d’un llibre en estat greu o molt greu el següent any no tendrà dret a participar en el programa de reutilització.

- Les famílies tendran un termini de dos dies, des que reben els llibres, per comprovar que no tenguin cap deteriorament greu i comunicar-ho al centre.

- L’alumnat repetidor seguirà utilitzant els mateixos llibres que usaren el curs anterior.


EL FULL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES PEL CURS 2010/2011S'HA REPARTIT ALS ALUMNES DEL CENTRE.

Es prega retornar aquest full signat com a màxim el dia 25 de maig.


dijous, 13 de maig de 2010

CREA EL TEU PROPI CÒMIC...


Si entres en aquesta pàgina pots crear la teva pròpia historieta en còmic, vols provar?

JUGUEM A CALCULAR...VOLS PRACTICAR UNA MICA EL QUE FEIM AL QUINZET?

HI HA PER TOTS EL NIVELLS!


Intentau!!!